Saltear al contenido principal
+34 676 708 719 info@cuinasaludable.cat

Avís legal

1. Dades del responsable:En compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, i altra legislació complementària, s’informa que el titular del lloc web és la Cesca dos Santos –en endavant Cuina saludable amb la Cesca–, amb domicili social al carrer Pau Casals, 08172 Sant Cugat del Vallès, (Barcelona), amb el CIF núm. 43690808P i correu electrònic info@cuinasaludable.cat.En aquest espai, l’usuari, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i jo com responsable d’aquesta web. Com usuari, és important que coneguis aquets termes abans de continuar la navegació.

Cuina saludable amb la Cesca (Francesca dos Santos Bartomeus) como responsable d’aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

Aquesta web, per tant, acompleix rigurosament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb le Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. També compleix amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consejo de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

2. Condicions Generals d’ús

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (fins i tot l’accés) de les pàgines del web de Cuina Saludable amb la Cesca, inclosos els continguts i serveis posats a la disposició a elles. Tota persona que accedeixi a la web https://www.cuinasaludable.cat («usuari») accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal https://www.cuinasaludable.cat/.

3. Dades personals que recapto i com ho faig

Llegir Política de Privacitat

4. Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Cuina Saludable amb la Cesca. D’aquesta manera, l’usuari es comrpomet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte als continguts d’questa web, es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorizació com legítim titular;
  • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de mi com legítim titular;
  • La seva utilització per a finalitats comercials o publicitàries.

En l’ús de la web, https://www.cuinasaludable.cat/ l’usuari es compromet a no portar a terme cap conducta que pugués danyar la imatge, els interessos i els drets de Cuina Saludable amb la Cesca o de tercers o que pogués danyar, utilitzar o sobrecarregar el portal https://www.cuinasaludable.cat/ o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són del tot fiables i que, per tant https://www.cuinasaludable.cat/ no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

5. Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a Cuina Saludable amb la Cesca poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Francesca dos Santos Bartomeus, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda d’acord amb el que està establert a la normativa vigent en protecció de dades.

6. Plataforma de resolució de conflictes

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7. Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol medi tècnic, sense l’autorització de Cuina Saludable amb la Cesca. L’usuari e compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Cuina Saludable amb la Cesca.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari (software), continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos), podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els que Espanya n’és part, i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En els cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar dita circumstància a Cuina Saludable amb la Cesca indicant:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la que actua en cas què la reclamació la presenti un tercer diferent a l’ineressat.

Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

8. Exclusió de garanties i responsable

Francesca dos Santos Bartomeus (Cuina saludable amb la Cesca) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

  • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionamiento de la web, o dels seus serveis i continguts;
  • L’existència de malware, programes maliciosos o lesivos en els continguts;
  • L’ús il·licit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
  • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
  • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

9. Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Cuina saludable amb la Cesca amb els usuario dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Sant Cugat del Vallès.

10. Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal https://www.cuinasaludable.cat/, si us plau dirigiu-vos a info@cuinasaludable.cat.

A estat actualitzat per darrera vegada el 22-05-2018.

Volver arriba