Saltear al contenido principal
+34 676 708 719 info@cuinasaludable.cat

Política de privacitat

La teva privacitat és important per a mi. En aquesta declaració de privacitat t’explico quines dades personals recopilo dels meus usuaris i com les utilitzo. T’animo a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web. Els majors de tretze anys podran registrar-se a https://www.cuinasaludable.cat/ com usuaris seinse el consentimiento previ dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membrs de la família, sense el consentimento d’aquests.

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has d’enregistrar-te com usuari.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

M’he esforçat a crear un espai segur i fiable i per això vull compartir els meus principis respecte a la teva privacitat:

 • Mai sol·licito informació personal a menys que realment sigui necessari per prestar-te els serveis que em demanis.
 • Mai comparteixo informació personal dels meus usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que compti amb la teva autorizació expresa.
 • Mai utilitzo les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autorregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

Cuina saludable amb la Cesca ha adecuado aquesta web a les exigències de la Lleiy Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

1. Responsable del tractament de les teves dades personals

 • Identitat del responsable: Francesca dos Santos
 • Nom comercial: Cuina Saludable amb la Cesca
 • NIF/CIF: 43690808P
 • Direcció: Pau Casals. 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
 • Correu electrònic: info@cuinasaludable.cat
 • Activitat: Promoció de l’alimentació i cuina saludable

A efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que m’enviïs a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web i subscriptors”.

Per al tractament de dades dels meus usuaris, implemento totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

2. Principis que aplicaré a la teva informació personal

En el tractament de les teves dades personals, aplicaré els sigüents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requeriré el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informaré prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només sol·licitaré dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requereixo. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament, en funció de la finalitat, t’informaré del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisaré les meves llistes i eliminaré aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretatd adequada de les dades personals i es garanetxi confidencialitat. Has de saber que prenc totes las precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dade dels meus usuaris per part de tercers.

3. Com he obtingut les teves dades

Les dades personals que tracto en Cuina saludable amb la Cesca procedeixen de:

 • Formulari de contacte
 • Formulari de subscripció

4. Quins són els teus drets quan em facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Cuina saludable amb la Cesca estic tractant dades personals que em concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la seva recctificació o supressió
 • Sol·licitar la limitación del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves daddes, en aquest cas únicament les conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.Francesca dos Santos Bartomeus deixaà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que m’hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment
 • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
 • El tractamento s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que els afecten infringeix el Reglament.

5. Amb quina finalitat tracto les teves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per comentar un post, enviar un correu al titular, subscriure’s o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la que és responsable Cuina saludable amb la Cesca. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreçaIP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i altra informació. Al facilitar aquesta informació, l’usuari dona el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per https://www.cuinasaludable.cat/, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

A Cuina saludable amb la Cesca existeixen diferents sistemes de captura d’informació personal i tracte de la informació que em faciliten les persones interessades amb la següent finalitat per cada sistema de captura (formularis):

 • Formulari de contacte: Sol·licito les següents dades personals: Nom, Email, Consulta, per a respondre als requeriments dels usuaris de https://www.cuinasaludable.cat/. Per exemple, puc utilitzar aquestes dades per respondre a la teva sol·licitut i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa a la web, els serveis que es presten a través de la web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legaes inclosos en la web, així com qualesvol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subectes a les condicions de contratació. T’informo que les dades que ens facilites estaran ubicades en els servidors de: MySQL (proveidor de Francesca dos Santos Bartomeus).
 • Formulari de subscripció a continguts: En aquest cas, sol·licito les següents dades personals: Nom, Email, per gestionar la llista de subscripcions, enviar botlletins, promocions i ofertes especials, facilitats per l’usuari al realitzar la subscripció. Dins de la web existeixen diversos formularis per activar la subscripció. Els butlletins electrònics o newsletter estan gestionats per MySQL (proveedor de Francesca dos Santos Bartomeus).

Existeixen altres finalitats per las quals tracto les teves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dade personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen a l’ordenador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo en la política de cookies.
 • Per gestionar les xarxes sociales. Cuina saludable amb la Cesca pot tenir presència en xarxes sociales. El tractamento de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes sociales de les pàgines oficials de https://www.cuinasaludable.cat/, es regiran per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que correspongui en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de Francesca dos Santos Bartomeus. Tractarà les seves dade amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de Cuina saludable amb la Cesca. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzaré els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que s’etableix en el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Francesca dos Santos Bartomeus (Cuina saludable amb la Cesca) amb domicili a Pau Casals. 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

Cuina saludable amb la Cesca, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant, en alguns casos es pot fer col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

6. Remarketing

La funció de remarketing em permet arribar a les persones que hagin visitat https://www.cuinasaludable.cat/ anteriorment i associar una audiència determinada a un missatge concret. El remarketing és un métode per aconseguir que els usuaris que han visitat el meu lloc tornin a fer-ho.

Com a usuari de https://www.cuinasaludable.cat/ t’informo que estem recopilant informació per aquesta funció de remarketing a https://www.cuinasaludable.cat/.

La informació que recopilo gràcies a aquesta funció és recollida per les cookies de Facebook. Pots conèixer les dades que recopilen aquestes cookies a les següents polítiques de privacitat de cada servei:

Si no vols que la teva informació sigui recopilada per aquestes cookies, pots inhabilitar l’ús de cookies de Google a través de la Configuració d’anuncis de Google. També pots inhabilitar l’ús de cookies d’un proveïdor tercer a través de la pàgina d’inhabilitació de Network Advertising Initiative.

Aquest tipus de serveis permet interactuar amb xarxes sociales o altres plataformes externes directamente des de les pàgines d’aquesta web. Les interaccions i la informació obtinguda per aquesta web sempre estaran sotmeses a la configuració de privacitat de l’usuari en cada xarxa social. En cas  que s’instal·li un servei que permeti interactuar amb xarxes sociales, és possible que, tot i els usuaris no utilitzin el servei, aquest reculli dades de trànsit web relatives a les pàgines on estiguin instal·ats.

7. Facebook ads

En https://www.cuinasaludable.cat/ utilitzo Facebook ads, la plataforma de publicitat de Facebook, que em permet crear campanyes i anuncis. Al generar un anunci, es pot segmentar el público per:

 • Lloc
 • Dades demogràfics (edat, sexe, etc.)
 • Interessos (activitats, aficions, etc.)
 • El que compren a internet i per altres canals
 • Etc.

Les dades obtingudes a través de Facebook ads estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari d’aquesta web per unir-se al botlletí de subscripcions. En cap cas s’utilizarà la informació procedent de Facebook amb una finalitat diferent.

8. Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractamento de les seves dades és: el consentiment.

Per contactar o realitzar comentarios en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

9. Categoría de dades

Les categoríes de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categoríes de dades especialmente protegides.

10. Per quant de temps conservaré les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interesat.

11. A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Moltes eines que utilitzo per gestionar les teves dades són contractades per tercers.

Per prestar serveis estrictamente necessaris per al desenvolupament de l’activitat, https://www.cuinasaludable.cat/, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats en el teu ordinador, per ajudar a https://www.cuinasaludable.cat/ a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de https://www.cuinasaludable.cat/ (incloent la teva direcció IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

Hosting: Cdmon, amb domicili a UE. Més informació a: https://www.cdmon.com/ca/ (Cdmon). Cdmon tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a Francesca dos Santos Bartomeus.

Plataforma web: Open Source Matters, amb domicilio a EEUU. Més informació a: https://www.joomla.com/ (Open Source Matters). Open Source Matters tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de plataforma web a Francesca dos Santos Bartomeus.

Email marketing: Acyba, amb domicili a EEUU. Més informació a: https://www.acyba.com/acymailing.html (Acyba). Acyba tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d’email marketing a Francesca dos Santos Bartomeus.

12. Navegació

Al navegar per https://www.cuinasaludable.cat/ es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, direccions IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar a l’usuari. Entre les dades no identificatius estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

 • Google analytics
 • Pixel de Facebook

Utilitzo aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloco, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la meva base d’usuaris en el seu conjunt.

13. Secret i seguretat de les dades

https://www.cuinasaludable.cat/ es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

https://www.cuinasaludable.cat/ no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, Francesca dos Santos Bartomeus s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per Cuina saludable amb la Cesca per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se Cuina saludable amb la Cesca, haurà de notificar al Cliente sense retards indeguts i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Cliente ho sol·liciti raonablement.

14. Exactitud i veracitat de les dades

Com usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a https://www.cuinasaludable.cat/ exonerant a Francesca dos Santos Bartomeus (Cuina saludable amb la Cesca), de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

15. Aceptació i consentiment

L’usuari declara haber estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Francesca dos Santos Bartomeus (Cuina saludable amb la Cesca) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

16. Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Francesca dos Santos Bartomeus (Cuina saludable amb la Cesca) en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

17. Canvis en la política de privacitat

Francesca dos Santos Bartomeus es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests suposits, Francesca dos Santos Bartomeus anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

18. Correus comercials

D’acordo amb la LSSICE, https://www.cuinasaludable.cat/ no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autorizats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis haguts a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el butlltí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, https://www.cuinasaludable.cat/ es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Document revisat el 24-05-2018.

Volver arriba